රතන හිමි පොහොට්ටුවෙන් වෙන්වී කොඩිය ලකුණින් තනිව මහමැතිවරණයට

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

අපේ ජන බළ පක්ෂයෙන් ඉදිරි මහ මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන බව අතුරලියේ රතන හිමියන් පවසනවා.
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News