දෙපාරක් නාන්න එපා…. මල්වලට වතුර දාන්න එපා…. කාර් හෝදන්න එපා – වාසුදේව ඉල්ලයි

Wednesday, March 04, 2020 0 Comments

අධික වියළි කාලගුණය නිසා ජල ඉල්ලුම වැඩි වීමෙන් ජල සැපයුම අර්බුදයට ලක්ව ඇති බවත් එහෙයින් ප්‍රවේශමෙන් ජලය පාවිච්චි කරන ලෙස තමන් පාරිභෝගිකයින්ට අනතුරු හඟවන බවත් හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය වාසුදේව නානායක්කාර පවසයි.
  Read More>>