ඇමති දිනේෂ් කොරෝනා වෛරස ගැන කථාකරන්න සියලු තානාපතිවරු කැදවලා

Saturday, March 07, 2020 0 Comments


විදේශ අමාත්‍ය දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා කොරෝනා වෛරස රෝගය පැතිරයාම වැලැක්වීම සම්බන්ධව ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සියලු තානාපතිවරු මහ කොමසාරිස්වරුන්
  Read More>>