ගම්පහින් නැවතත් පාර්ලිමේන්තුවට ප්‍රසන්න රණවීර නාම යෝජනා අත්සන් කරයි

Saturday, March 14, 2020 0 Comments


ඊයේ දිනයේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ නියෝජනය කරමින්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News