මන්ත්‍රී පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩලවල තනතුරුත් අහෝසියි

Friday, March 06, 2020 0 Comments

පාර්ලිමෙන්තු මන්ත්‍රීවරුන් දෙසිය විසි පස් දෙනාගේ පෞද්ගලික කාර්ය මණ්ඩල සඳහා පක්කරනු ලැබ සිටි 1250 දෙනකුටද පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීමෙන් පසු තනතුරු අහිමිවී ඇත. සිය තනතුරුවලින් ඉවත්කර
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News