කුසල් ජනිත් පෙරේරා යුග දිවියට

Tuesday, March 03, 2020 0 Comments

පොඩි සනා යන ආදර නාමයෙන් හැඳින්වෙන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පිලේ කුසල් ජනිත් පෙරේරා අද දින විවාහ දිවියට පිවිසේ. ඔහු ගේ විවාහ මංගල්‍යය අද කොළඹ හෝටලයක පැවැත්වෙන අතර උත්සවයට පෙර කුසල් ජනිත් ඊට සුදානම් වූ අවස්ථාවන් දැක්වෙන ඡායාරූප කිහිපයක් මේ සමග පළවේ.