ඡන්ද වැඩ සාකච්ඡාවට තේරීම්භාර නිලධාරීහු අනිද්දා කොළඹට

Tuesday, March 03, 2020 0 Comments

ඉදිරි මහ මැතිවරණයට අදාළ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා විසින් සියලුම දිස්ත්‍රික් තේරීම් බාර නිලධාරිහුද, සහකාර හා නියෝජ්‍ය
  Read More>>