කොරෝනා මර්දනයට චීන රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ග ගත්තොත් වෛරසය ජූනි වන විට අවසන්ලු

Friday, March 13, 2020 0 Comments


කෝවිඩ්-19 යනුවෙන් නම් කර තිබෙන නව කොරෝනා වෛරසය මර්දනය කිරීම සඳහා තම රජය ගත් ක්‍රියාමාර්ග ලෝකයේ සෙසු රටවල් අනුගමනය කළහොත් ජුනි මාසය වනවිට වෛරසය අවසන් වනු ඇතැයි චීනය ප්‍රකාශ කරයි.
  Read More>>