ගොකරැල්ලේ පියා දරුවන් දෙදෙනා ඝාතනය කර තම දිවිහානි කරගත් හේතුව හෙළිවේ

Monday, March 09, 2020 0 Comments

ගොකරැල්ල වැව්සිරිගම ප්‍රදේශයේ පුද්ගලයෙකු සිය දරුවන් දෙදෙනාගේ ගෙළ කපා ඝාතනය කර තම ගෙළ වැළලාගෙන සිය දිවි හානි කරගැනීමේ සිදුවීමක් ඊයේ වාර්තා වුණා.ඊයේ(08) පස්වරුවේ සිය නිවස තුළ දි මෙම අවාසනාවන්ත
  Read More>>