වැල්ලවත්ත - බත්තරමුල්ල බෝට්ටු සේවය ඇරඹෙයි

Friday, March 13, 2020 0 Comments

වැල්ලවත්ත සිට බත්තරමුල්ල පරිපාලන කේන්ද්‍රය දක්වා අභ්‍යන්තර ජලමාර්ග ඔස්සේ මගී ප්‍රවාහන බෝට්ටු සේවාව ඊයේ (11දා) දින ආරම්භ කෙරිණි. රුපියල් 60ක ප්‍රවේශපත්‍රයක් මිලදී ගනිමින් අඩු කාලසීමාවක්
  Read More>>