දෙවැනියාට කොරෝනා හැදුනේ දඹුල්ල අමායා ලේක් රියදුරු නිවස්නයේදී

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාවේදී කොරෝනා වැළඳී දෙවැනියා ලෙස කොරෝනා වෛරසයට ගොදුරු බවට අද (12) දිනයේදී හඳුනාගනු ලැබූ 44 හැවිරිදි පුද්ගලයා ඊට පෙර එම වෛරසය වැලදී ඇති බවට තහවුරුවූ ජයන්ත රණසිංහ
  Read More>>