ලංකාවෙන් කුවේට් එනවානම් කොරෝනා නැති වෛද්‍ය සහතිකයක් අරන් එන්නලු

Thursday, March 05, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු රටවල් 10ක සිට ක්වේට් රාජ්‍යයට පැමිණෙන සියලුම විදේශිකයන් එරටට ඇතුළු වීමට පෙර කොරෝනා වෙරසය ආසාදනය වී නොමැති බවට තහවුරු කෙරෙන වෛද්‍ය සහතිකයක් ඉදිරිපත් කිරීම අනිවාර්ය බවට එරට රජය නිවේදනය කර ඇත. මේ අනුව ශ්‍රී ලංකාවට ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය, පිලිපීනය,
  Read More>>