රවීන් සහ ශනුද්‍රිගේ 𝐊𝐈𝐒𝐒 💋 වීඩියෝව එළියට

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments


1998 රිලීස් වෙච්ච ‘‘ගුලාම්‘‘ චිත්‍රපටිය ඔබට මතකද? හින්දි ත්‍රිලර්  එකක් වෙච්ච මේ චිත්‍රපටියේ ‘‘ ඒයි ක්‍යා බෝලෝ තුම්.......‘‘කියන ඩුවට් එක අදටත් බොලිවුඩයේ විතරක් නෙවෙයි ලංකාවේත් හිට් එකක්. අල්කා යාග්නිග් කියන සුපිරි හින්දි ගායන තරුවත් එකක් මේ සින්දුව කියන ගායකයා කවුද කියලා ඔයා දන්නවාද? එයාගේ නම ඇහුවොත් ඔයා පුදුම වෙයි. ඒ තමයි
  Read More>>