අධික උණුසුම අප්‍රේල් මුල සිට තවත් ඉහළට

Tuesday, March 10, 2020 0 Comments


දිවයිනේ ප්‍රදේශ ගණනාවක පවතින අධික උණුසුමට අප්‍රේල් මුල් සතියේ සිට තවත් වැඩිවනු ඇතැයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ අනාවැකිකරණ අංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්‍ෂ මෙරිල් මෙන්ඩිස් මහතා ඊයේ (9) පැවැසිය. ශ්‍රී ලංකාවට හිරු මුදුන්වීම අප්‍රේල් 5 වැනිඳා සිට 15 වැනිදා දක්වා සිදුවන බැවින් එම කාලයේදි
  Read More>>