දම්වැලෙන් බැඳ තිබූ පුටුවක් උස්සාගෙන සැකකරුවෙක් මහ රෑ පොලිසියෙන් පැන ගිහින්

Monday, March 02, 2020 0 Comments


මත්කුඩු සම්බන්ධයෙන් සැකපිට කළුතර ප්‍රදේශයේ පොලිසියකට රැගෙන ආ සැකකරුවකු පුටුවක වාඩිකරවා පටුවට ද සම්බන්ධ වන සේ අත්වලට මාංචු දමා සිටියදී අලුයම 3.00ට පමණ පටුවද ගිස මත තබාගෙන මාංචු කුට්ටම පිටින් පැනයාමේ සිද්ධියක් කළුතරින් වාර්තාවේ.

  Read More>>