මත්තෙගොඩ රණසිංහ මහතා ගිය සම්බාහන මධ්‍යස්ථානයේ අයෙකුට කොරෝනා සැකයක්

Thursday, March 12, 2020 0 Comments

ඇතිව තිබෙන හදිසි තත්ත්වය සළකා බලා හබරණ ප්‍රදේශයේ  සියලුම සම්බාහන මධ්‍යස්ථාන තාවකාලිකව වසා දමන්නැයි එහි  හිමිකරුවන්ට උපදෙස් ලබා දුන් බව  දඹුල්ල පොලීසිය සඳහන් කළේය.

  Read More>>