පුහුණු ශ්‍රමය විදේශගත කිරීමට ප්‍රධාන රාජ්‍ය ආයතන දෙකක් සමග ගිවිසුම්

Saturday, March 07, 2020 0 Comments


විදේශ රැකියා ක්ෂේත්‍රයට පුහුණු ශ්‍රමිකයින් යොමු කිරීම විධිමත් හා වේගවත් කිරීමේ අරමුණින් ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය අතර සහයෝගිතා ගිවිසුමක්  ඊයේ දින (2020.03.06) අත්සන් කෙරිණ. වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය වෙනුවෙන් එහි සභාපති දමිත් වික්‍රමසිංහ 
  Read More>>