ටයරය තල්ලු කර යැවූ ජ්‍යෙෂ්ඨයා ඇතුළු ජපුර අවසන් වසරේ 4 ක් අත්අඩංගුවට

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ නවක සිසුවකු වූ පසිදු හිරුෂාන් තරුණයාගේ හිසට ටයරයක් යොමු කර බරපතල තුවාල සිදු කළ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් කළමනාකරණ පීඨයේ අවසන් වසරේ
  Read More>>