2021 ලෝක විවාහක රූ රැජින තරගාවලිය පැවැත්වීමේ වරම ලංකාවට ලැබේ

Wednesday, March 04, 2020 0 Comments


මීළග ලෝක විවාහක රූ රැජින තරගාවලිය (Mrs. World 2021) ශ්‍රී ලංකාවේදී පැවැත්වීමට කර තිබූ ඉල්ලීම අනුමතවූ බවත් ඒ අනුව එම තරගාවලිය මේ වසරේ නොවැම්බර් 12 වැනිදා සිට 20 වැනිදා දක්වා ලෝකය පුරා සිටින රූමතියන් මෙරටට කැඳවා පවත්වන්නට සූදානම් කර ඇති බවත් ඊයේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකදී
  Read More>>