කොවිඩ් 19ට සමාන රෝග ලක්ෂණ සහිත පිය පුතු දෙපළක් සහ සත් මසැති බිලිඳෙකු බදුල්ල රෝහලේ විශේෂිත වාට්ටුවට

Thursday, March 05, 2020 0 Comments

කෝවිඩ් 19ට සමාන රෝග ලක්ෂණ සහිත පියපුතු දෙදෙනෙකු ඊයේ (04දා) අලුයම බදුල්ල මහ රෝහලේ විශේෂ වාට්ටුවට ඇතුළත් කර ඇතැයි බදුල්ල රෝහල් ආරංචි මාර්ග පවසයි. බණ්ඩාරවෙල හීල්ඔය අම්පිටිය
  Read More>>