අධික උෂ්ණත්වය තිබෙන රටක් වීම මත ශ්‍රී ලංකාවේ " කොවිඩ් 19" ව්‍යාප්ත නොවන බවට පැතිරෙන මත විද්‍යාත්මක නෑලු

Wednesday, March 04, 2020 0 Commentsඅධික උෂ්ණත්වය පවතින රටක් වීම මත ශ්‍රී ලංකාවේ 'කෝවිඩ්- 19' වෛරසය ව්‍යාප්ත නොවන බවට පැතිරෙන මත විද්‍යාත්මක නොවන බව සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂිකා ප්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ ප්‍රියංගා රණසිංහ මහත්මිය පැවසුවාය.
  Read More>>