කෝවිඩ් 19 පැතිර යෑම විදේශගත ලාංකිකයන්ට බලපෑම විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ 1989 අමතන්න

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

කෝවිඩ් 19 වෛරසය මේ වනවිට ලොව පුරා පැතිර යෑම හේතුවෙන් දැනට විදේශගතව සේවය කරන හා විදේශගත වීමට අපේක්ෂිත ශ්‍රී ලාංකිකයන් සම්බන්ධයෙන් වූ ඉදිරි තීරණ ඒ ඒ රටවල අදාළ බලධාරීන් විසින්
  Read More>>