පළමු වරට ඇමරිකානු ඩොලරය රුපියල් 185 පසුකරයි

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඊයේ (13) දිනයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 185.00 ඉක්මවා ගියේය. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ දෛනික විනිමය
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News