පළමු වරට ඇමරිකානු ඩොලරය රුපියල් 185 පසුකරයි

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

ඉතිහාසයේ පළමු වරට ඊයේ (13) දිනයේදී ඇමරිකානු ඩොලරයක විකුණුම් මිල රුපියල් 185.00 ඉක්මවා ගියේය. ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ දෛනික විනිමය
  Read More>>