🔥 කොරෝනා නිසා 16 සඳුදා රජයේ නිවාඩු

Saturday, March 14, 2020 0 Comments

කොරෝනා වෛරසය රට තුළ ව්‍යාප්තවීම සැළකිල්ලට ගනිමින් එළඹෙන 16 සඳුදා දින
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News