සෑම දිනකම උපත් අබාධ සහිත දරුවන් 16 ක් උපදිනවා දෙදෙනෙක් මිය යනවා

Saturday, March 07, 2020 0 Comments

ලෝකය පුරා මිලියන 8 ක් පමණ පුද්ගලයින් උපත් ආබාධ නිසා පීඩා විඳින අතර බිළිඳු මරණ වලින් 11% කට ද, කුස තුළ මියයන දරුවන්ගෙන් 10% කට ද හේතු වේ. මෙම දරුවන්ගෙන් 90% කටත් වඩා සිටිනුයේ අඩු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News