රාත්‍රී 1.30 වන තෙක් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් සිසුන් ඉඳලා තිබෙනවා - උසස් අධ්‍යාපන ඇමති

Wednesday, March 11, 2020 0 Comments

" ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කළමනාකරණ පීඨයේ දරුවෙක් හදිසි අනතුරකට ලක්වෙලා කොළඹ ජාතික රෝහලේ දැඩි සත්කාර ඒකකයේ සිටිනවා. කළුබෝවිල රෝහලේ සහ කොළඹ ජාතික රෝහලේ
  Read More>>