ජරාවට කෑම දුන් පිටකොටුව ප්‍රයිවට් බස්පොළේ කඩහිමියෝ 13 කට දඩ

Thursday, March 05, 2020 0 Comments

අපිරිසිදු තත්ත්වයෙන් ආපනශාලා පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් මාලිගාකන්ද අධිකරණය හමුව් වරද පිළිගත් කොළඹ බැස්ටියන් මාවතේ පෞද්ගලික බස් නැවතුම්පොළෙහි ආපන ශාලා හිමියන් 13 දෙනකුට මාලිගාකන්ද මහේස්ත්‍රාත් කෝසල සේනාධීර මහතා විසින් තරයේ අවවාද කරමින් රුපියල් 5000 බැගින්
  Read More>>