එයාර් බස් වංචාවේ හෙළිදරව්වෙන් පසු ගුවන් සේවා රැසක අභ්‍යන්තර අර්බුද

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

යුරෝපයේ එයාර් බස් ගුවන් යානා මිලදී ගැනීමේදී විවිධ රටවල ගුවන් සමාගම් සහ ඒවායේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරින් විසින් සිදුකළ බවට අනාවරණය කෙරුණු මුදල් වංචා හේතුවෙන් එයාර් බස් සමාගමේ ඇතුළු ලොව ගුවන් සමාගම් රැසකම අභ්‍යන්තර අර්බුද හටගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙයි. බ්‍රිතාන්‍යයේ බරපතළ වංචා
  Read More>>