එළවළු තොග මිල පහළට

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

මාස හයක කාලයක සිට රුපියල් 500 - 550 අතර මිලකට අලෙවි වූ කැරට් කිලෝවක තොග මිල මේ වනවිට රුපියල් 300 - 350 දක්වා පහත වැටී ඇතැයි සීමාසහිත සමස්ත
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News