ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාලවලට "කඩා පනින" හමුදාවක්

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

ග්‍රාම නිලධාරි කාර්යාල පරික්ෂා කිරීමේ මෙහෙයුම් රටපුරා  ක්‍රියාත්මක කිරිමට රාජ්‍ය පරිපාලන හා ස්වදේශ කටයුතු  අමත්‍යාංශයේ විමර්ශන අංශය පියවර ගෙන ඇත. මෙම අමාත්‍යාංශ ලේකම් එස්. හෙට්ටිආරච්චි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News