පොලිසිය ගංජා වටලන්න යද්දී ජාවාරම්කාර කත වස බීලා

Friday, February 07, 2020 0 Comments

තිරප්පන ප්‍රදේශයේදී ගංජා විකුණන තිපොළක් වැටලීමක දී එහි සිටි බව කියන කාන්තාවකට වස ශරීර ගත වීම නිසා ගංජා වැටලීම පසෙකලා ඇය අනුරාධපුර ශික්ෂණ රෝහලට ඇතුළත් කිරීමට වැටලීමට ගිය පොලිස් නිලධාරින්ට සිදුවූ බව තිරප්පනේ පොලිසිය කියයි. 38 හැවිරිදි මේ කාන්තාව සැමියා  හා එක්ව ගංජා හා
  Read More>>