විග්නේශ්වරන් පක්ෂ තුනක් සමඟ ගිවිසුමක

Monday, February 10, 2020 0 Comments


සී.වී.විග්නේශ්වරන් මහතා නායකත්වය දරන දෙමළ ජනතා ජාතික සන්ධානය අද (09) පක්ෂ තුනක් සමඟ සන්ධානගත වී අවබෝධතා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබූවේය.

  Read More>>