ලක්ෂ හයේ පුටුවේ කතාව හඳුන්නෙත්තිගෙ මඩක් -විමල්ගෙන් පිළිතුරු

Sunday, February 16, 2020 0 Comments

තමන්  අමාත්‍ය ධුරයට පත්වූ පසුව තමාගේ  පරිහරණය පිණිස ‘රුපියල් ලක්ෂ හයක් වටිනා පුටුවක්’ මිලදී ගෙන ඇති බවට අසත්‍ය පුවතක් නිර්මාණය කිරිමේ  උත්සාහයක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News