ඉස්සර හැමෝම මට කිව්වෙ පිස්සු කියලා - දේවානි ජයතිලක

Monday, February 17, 2020 0 Comments

ම්පහ දිසා වන කාර්යාලයේ නිලධාරිනියක වන දේවානි ජයතිලක මහත්මිය ගැන පසුගිය සතියේ රටේ කතාබහක් ඇතිවිය. ඇය මීට දින කිහිපයකට පෙර චිත්‍රපට එළිදැක්මකට එක්වූ අවස්ථාවේ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News