නව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය වැළැක්වීමට චීන මුදල් නෝට්ටු පිරිසිදු කර ගබඩා කරයි

Monday, February 17, 2020 0 Comments

චීනය තුළ ව්‍යාප්තව ඇති නව කොරෝනා වෛරසය නොහොත් කොවිඩි - 19 තවදුරටත් ව්‍යාප්තවීම වැළැක්වීම සඳහා එරට බලධාරීන් ජනතාව අතර සංසරණය වන මුදල් සහ නෝට්ටු පිරිසිදු කිරීමේ කටයුත්තක්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News