මාල දිවයිනේ තානාපති ධූරය කලා ශිල්පී රෝහණ බැද්දගේට

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/rohana-beddage-maldives-ambasidor.html#more
ප්‍රවීණ ගායන ශිල්පී රෝහණ බැද්දගේ මහතා මාල දිවයිනේ ශ්‍රී ලංකා තානාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇති බව වාර්තාවේ. සිංහල ජන ගී ආශ්‍රීත ගායන සම්ප්‍රදායක් නිසා ප්‍රකටවූ ගායන ශිල්පී රෝහණ බැද්දගේ හොරණ තක්ෂිලා විදයාලයේ ආදි සිසුවෙකි. ඔහු පසුගිය කාලයේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ දිනවීම වෙනුවෙන්
  Read More>>