ඔව් මේක මගේ තුන්වන කසාදේ - පූර්ණිකාගෙන් උත්තර

Sunday, February 09, 2020 0 Comments

https://www.gossiplankanews.com/2020/02/purnika-peris-speaks.html#more
සුගියදා කථාබහට ලක්වූ දෙරණ නිවේදිකා පූර්ණිකා පීරිස්ගේ හා පේෂල මනෝජ් අතර විවාහය ගැන පූර්ණිකා සතිඅන්ත පුවත්පතකට සපයා තිබෙන සම්මුඛ සාකච්ඡාව පහත පරිදිය.

ඔබේ ජීවිතේ අලුත් පිටුවක් පෙරළුණා. අලුත් ඇරඹුම එක්ක ජීවිතේ ගෙවෙන්නේ කොහොමද?
මමයි පේෂලයි විවාහ වුණා. පහුගිය අවුරුදු දෙක තුනම මම මගේ ජීවිතේ
  Read More>>