වී වගා කළ නොහැකි කුඹුරු ඉඩම්වල අතිරේක භෝග වගා කිරිමේ සමාරම්භක උත්සවය හෙට

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

පුරන් කුඹුරු අස්වැද්දීමේ ජාතික වැඩපිළිවෙළ යටතේ දැනට වී වගා කළ නොහැකි කුඹුරු ඉඩම්වල අතිරේක භෝග වගා කිරීමේ වැඩපිළිවෙළේ සමාරම්භක උත්සවය හෙට (13දා) දින පැවැත්වෙන බව කෘෂිකර්ම
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News