කැස්ස, සේම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ අධික උණ ඇති වූ විට සාමාන්‍ය රෝහලකට ගොස් ප්‍රතිකාර ලබා ගන්නලු

Monday, February 10, 2020 0 Comments


තමන්ට කැස්ස, සෙම්ප්‍රතිශ්‍යාව හෝ අධික උණ ඇති වූ විට සාමාන්‍ය රෝහලකට ගොස් ප්‍රතිකාර ලබාගන්නා ලෙසත්, එසේ නොකර කොරෝනා වෛරසය පිළිබඳ සැකයක් ඇති කරගෙන රෝහගත නොවන ලෙසත්
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News