නිකං යන්න දුන්නාම ප්‍රසන්නයා ප්ලේන් එකට කට්ටිය ලෝඩ් කරා

Friday, February 14, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News