සිරකරු රෝගීන් දෙන්නෙකු බන්ධනාගාර රෝහලේදී හදිසියේ මියගිහින්

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

මරණීය දණ්ඩනය නියම වූ පුද්ගලයකු හා සිරදඬුවම් විඳින පුද්ගලයකු බන්ධනාගාර රෝහලේදී ඊයේ (11දා)
මියගොස් ඇති බව බන්ධනාගර අධිකාරි විසින් දැනුම් දී ඇතැයි බොරැල්ල පොලිසිය කියයි.

  Read More>>