කංජිපානි සගයින් හා කොස්ගොඩ තාරක හිරගේ ඇතුළේ රණ්ඩුවක

Thursday, February 06, 2020 0 Comments

කොළඹ රිමාන්ඞ් බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින පාතාල කල්ලි සාමාජිකයෙකු වන කොස්ගොඩ තාරක
එම බන්ධනාගාරයේම රඳවා සිටින කංජිපානි ඉම්රාන්ගේ සගයෙකුට පහරදී ගැටුමක් ඇතිකරගෙන ඇතැයි
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News