සජිත් අලියා සහ හංසයාගෙන් ඉවත්වී හදවත තෝරාගනී

Monday, February 10, 2020 0 Comments

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාසගේ නායකත්වයෙන් පිහිටුවන නව සන්ධානය “සමගි ජාතික බලවේගය” ‘National Peace Alliance’ ලෙස නම් කර ඇති අතර එහි ඡන්ද ලකුණ ලෙස “හදවත” තෝරාගෙන ඇති බව
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News