මට ඕනේ අම්මා එක්ක ජිවත් වෙන්නයි- ඓශ්වර්යාගේ අද්භූත පුත්‍රයා යළි කරළියට

Thursday, February 13, 2020 0 Comments


Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News