විනිසුරු ගිහාන් පිලපිටියට අධිකරණ ක්‍රියාමාර්ග ගන්නැයි නීතිපති උපදෙස්

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

ලබාදුන් උපදෙස් මත ක්‍රියා නොකිරීම ගැන වැඩබලන පොලිස්පතිවරයාගේ ප්‍රතිචාරයාට. නීතිපතිවරයාගේ අප්‍රසාදය පළකර තිබේ.

  Read More>>