පාස්කු ප්‍රහාරය තාත්තා කලින් දැනගත්තේ කොහොමදැයි කියන්න හරීන් කොමිසමට යයි

Wednesday, February 12, 2020 0 Comments

පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කලින්ම තම පියාගෙන් තොරතුරක් දැනගත් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News