ලංකාවේදී කොරෝනා ප්‍රතිකාර ගත් චීන කාන්තාවගේ නිවැරදි ඡායාරූප

Friday, February 07, 2020 0 Comments

සුගිය දිනවල රටේ විශේෂ අවධානයට ලක්වූ කොරෝනා ආසාදිත සංචාරක චීන කාන්තාව අයිඩීඑච් රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබා දැන් සුවය ලබා ඇති අතර ඇය අද හෝ හෙට සිය රට බලා යාමටද නියමිතය.
ලුඕ මහත්මිය හුබෙයි සිට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියේ සිය සැමියා හා තවත් සංචාරක කණ්ඩායමක් සමගය.
සංචාරයේ අවසන් දිනයේ
  Read More>>