හොස්ටල් බාත් රූම් එකට ගිහින් හෙලු වීඩියෝවකින් ලයිව් එන්නැයි යාපන සරසවි නවක සිසුවියන්ට ජ්‍යෙෂ්ඨයින් කියලා

Saturday, February 08, 2020 0 Comments

යාපනය විශ්වවිද්‍යාලයේ කිලිනොච්චි තාක්ෂණික පීඨයේ නවක සිසුවියන් පිරිසකට ජ්‍යෙෂ්ඨ පිරීමි සිසුන් කණ්ඩායමක් නව තාක්ෂණය ඔස්සේ නිරුවත නැරඹීමේ උපායක් ලෙස
  Read More>>