උද්ඝෝෂණ ස්ථානය මහ රෑ ත් රැස්වී ප්‍රශ්න කියන තැනක් වෙලා

Tuesday, February 11, 2020 0 Comments

පසුගියදා උද්ඝෝෂණ ස්ථානය ලෙස නම් කළ කොළඹ ගාලු මුවදොර පසෙක වෙන් කළ ස්ථානය දැන් විවිධ
  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News