සමස්ත ලංකා පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂට ස්ථාන මාරුවක්

Monday, February 17, 2020 0 Comments

සමස්ත ලංකා පාසල් ළමා මලල ක්‍රීඩා (කිඩ්ස් ඇත්ලටික්) සැණකෙළියේදී නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ බස්නාහිර පළාත් ප්‍රාථමික විෂයභාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂවරයකුට ස්ථාන මාරුවක් ලබාදී ඇතැයි වාර්තා වේ.

  Read More>>

Some say he’s half man half fish, others say he’s more of a seventy/thirty split. Either way he’s a fishy bastard.

Gossip Lanka Previous News